Jiné

NeuronyNeuron: nervová buňka lidského těla

Co jsou (definice)

Neurony jsou nervové buňky, které hrají roli při řízení nervových impulsů. Tyto specializované buňky jsou proto základními jednotkami systému, který zpracovává informace a podněty v lidském těle.

Charakteristika a funkce neuronů

- Neurony mají tři hlavní části: dendrites (pokud dojde k příjmu informací, jedná se o receptorovou část neuronu); buněčné tělo (odpovědný za integraci informací) a axony (přenáší nervový impuls z jednoho neuronu do druhého nebo z jednoho neuronu do žlázy nebo svalového vlákna).

- Neurony mají rozvětvené končetiny (část dendritů).

- Přenos nervových impulzů mezi neurony nebo z jednoho neuronu do jiného buněčného typu probíhá fyzikálně-chemickou reakcí.

Synapse

Synapse je místem kontaktu (komunikace) mezi dvěma neurony. Nervový přenos impulzů při synapsích nastává díky neurotransmiterům. Jedná se o biomolekuly (chemikálie) produkované neurony a uložené v synaptických váčcích (kapsy přítomné na koncích axonů).

Zajímavosti:

Dospělý člověk má ve svém těle asi 85 miliard neuronů.

Obor biologie, který studuje nervový systém, se nazývá neurověda.

Obor medicíny, který studuje poruchy nervového systému, je znám jako neurologie.

Poslední aktualizace: 19/19/2018

___________________________________
Autor: Elaine Barbosa de Souza
Vysokoškolský student biologických věd na metodistické univerzitě v São Paulu.