Informace

Nervo

Nervo


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Obrázek nervové buňky (zvětšený pod mikroskopem)

Co je to?

Nerv je anatomická struktura tvořená více neuronovými axony a dendrity, která je zodpovědná za přenos elektrického nervového impulsu.

Hlavní rysy

Jednoduše řečeno, můžeme pochopit, že každý nerv je obklopen trubicí pojivové tkáně (nazývané epineurium) a že má několik nervových fascí, které jsou obklopeny další vrstvou pojivové tkáně (perineurium), která je potažena třetí vrstvou tkáně. pojivová tkáň zvaná endoneurium.

Nervová vlákna jsou tvořena axonem a jeho obalem. Nervová vlákna jsou rozdělena do dvou typů: myelinická (malé axony, které mají pouze jeden myelinový záhyb) a myelinická (axony velké ráže, které mají mnoho záhybů myelinového obalu). Oblast bez myelinu je známá jako Ranvierův uzel a právě prostřednictvím této oblasti se šíří nervový impuls.

Smyslové nervy

Senzorické nervy přenášejí puls generovaný senzorickým receptorem centrálního nervového systému. Jako příklad můžeme uvést motorické nervy, které přenášejí impuls z centrálního nervového systému do periferního svalu nebo vnitřností.

Kraniální nervy

Kraniální nervy nebo páry jsou ty, které přicházejí přímo z mozku (mozek), pohybují se směrem k obličeji (motorická a smyslová inervace), smyslových orgánů, vnitřností a proximálních kmenových svalů.

Páteřní nervy

Míchové nervy jsou ty, které se odchylují od míchy. Jsou tvořeny dvěma kořeny: přední páteř (motorická) a zadní páteř (smyslová). Ostatní nervy jsou periferní.Komentáře:

  1. Caly

    Dík! Skvělá věc !!!

  2. Zolotaur

    Výborně, jaká fráze ..., skvělý nápad

  3. Xenophon

    Jen to je nutné. Vím, že společně můžeme dospět ke správné odpovědi.Napište zprávu