Informace

CentriolyCentrioly pozorované pod elektronovým mikroskopem

Co to je - definice

Centrioly jsou struktury přítomné v cytoplazmě eukaryotických buněk drtivé většiny živočišných druhů (včetně těch lidských).

Hlavní vlastnosti:

- Mají válcovitý tvar;

- Centrioly se skládají z devíti trojitých mikrotubulů;

- Centrioly jsou umístěny ve středu buněk;

- jsou uspořádány ve dvojicích;

- Mají schopnost se duplikovat.

Centriolové funkce v buňkách:

- Má velký význam v procesu dělení buněk.

- Podílet se na organizaci myopického vřetena (cytoskeletová struktura zapojená do meiózy a mitózy).

- Působí na tvorbu řasinek a bičíků (buněčné přídavky ve tvaru vlákna).