Informace

CytoplazmaCytoplazma: důležité buněčné funkce

Co je cytoplazma - definice

V buňkách eukaryot je mezera mezi plazmovou membránou a jadernou membránou. Tento prostor se nazývá cytoplazma.

Cytoplasma se skládá z hyaloplazmy, koloidní (viskózní) hmoty. V cytoplazmě najdeme buněčné organely (složky živočišné buňky).

Hlavní funkce cytoplazmy živočišných buněk:

- Upřednostňuje buněčnou strukturu, udržuje její konzistenci a tvar.

- Skladování chemikálií nezbytných pro udržení života.

Cytoplazmatické organely živočišných buněk:

- Lysozomy: účastní se trávení organických látek.

- Vakuoly: přítomné v prvokech, účastní se intracelulárního trávení.

- Hladké endoplazmatické retikulum: má kromě transportu a skladování látek také funkci syntézy lipidů.

- Hrubé endoplazmatické retikulum: provádí syntézu proteinů.

- Centrioly: účastní se dělení buněk kromě vyvolávání bičíků a řas.

- Golgi Complex: Provádí buněčnou sekreci, tvoří akrosom a lysozom.

- Ribosomy: provádějí syntézu proteinů.

- Peroxisomy: oxidační reakce procesu, které působí na detoxikaci buněk.

- Mitochondrie: proveďte buněčné dýchání.