Generále

Biologická taxonomieTaxonomie: uspořádání a klasifikace živých věcí

Co je Taxonomie

Biologická taxonomie je obor biologie zaměřený na uspořádání a klasifikaci živých bytostí. Tato věda studuje příbuzenské vztahy mezi organismy a jejich evoluční historii. Taxonomie funguje po vytvoření fylogenetického stromu živé bytosti.

Klasifikace živých bytostí se řídí určitými předurčenými normami a zásadami.

Význam biologické taxonomie

Tato věda je velmi důležitá při tvorbě inventur a popisů biologické rozmanitosti naší planety. Protože na naší planetě jsou miliony živých věcí, je tato klasifikace pro vědecké studium živých věcí nanejvýš důležitá.

Taxony

Taxony jsou kategorie používané v klasifikačním systému živých věcí. Jsou to:

- Doména

- Království

- Phylum (používá se v divizi botaniky)

- Třída

- Objednávka

- Rodina

- Pohlaví

- Druhy

Původ termínu

Termín Taxonomy je řeckého původu, kde „tassein“ znamená klasifikovat a „nomos“ znamená spravovat nebo zákonovat.