Volitelné

SymbiózaSymbióza mezi včelami a květinami

Co je symbióza

Symbióza je oboustranně výhodný vztah, ve kterém dva nebo více různých organismů těží z této asociace.

Příklad symbiózy

Dobrým příkladem tohoto typu symbiózy je proces, ke kterému dochází v zažívacím systému zvířat, jako jsou přežvýkavci.

Tato zvířata jsou býložravci, takže se živí celulózou, která se tráví v žaludcích za spolupráce specifických mikroorganismů za tímto účelem. I když tyto mikroorganismy těží z toho, že žijí v trávicím traktu těchto zvířat (obývají a přijímají potravu), jsou také užitečné pro býložravce, protože pomáhají při trávení celulózy.

Rostlinná symbióza

Stále existují jiné typy symbiózy s různým stupněm spolupráce mezi organismy, například symbióza rostlin.

Zajímavým příkladem symbiózy rostlin je vztah mezi luštěninami a bakteriemi vázajícími dusík.