Generále

Presbyopie - unavený pohledPresbyopie: Obraz se tvoří za sítnicí

Co je presbyopie

Presbyopie je také známá jako „unavený zrak“, což je refrakční oční selhání. Obvykle postihuje lidi starší čtyřiceti let. V tomto případě se obraz vytvoří za sítnicí.

Presbyopie nastává v důsledku ztuhnutí čočkové oční bulvy. K tomuto ztuhnutí dochází v důsledku stárnutí oční bulvy, ačkoli to nutně neovlivňuje všechny jedince.

Osoba, která má presbyopii, má potíže se zaměřením na objekty blízké zornému poli.

Tento problém lze vyřešit pomocí brýlí na čtení nebo bifokálních nebo multifokálních čoček.

Důležité:

Pouze oftalmolog může zlepšit vidění člověka s presbyopií.