Generále

HypochondrieHypochondrie: Přehnaný strach z nemoci

Co je hypochondrie

Hypochondrie je morbidní stav charakterizovaný simulací příznaků jedné nebo více chorob. Hypochondr, přesvědčený, že má závažné onemocnění, může trpět akutně, nejen příznaky domnělého onemocnění, ale také úzkost a deprese.

Symptomy nejsou pod dobrovolnou kontrolou a pacient ani neví možné výhody plynoucí z těchto symptomů.

Psychiatři a lékaři také uznávají, že vrozená přecitlivělost může být predispozičním faktorem hypochondrie.