Jiné

GlycidyCukrová třtina: vysoký obsah glycidu sacharózy

Co jsou glycidy

Glyceridy jsou organické biomolekuly tvořené vodíkem, kyslíkem a uhlíkem.

V živých bytostech mají dvě důležité funkce: vytvářet energii a působit při tvorbě částí těla živých bytostí.

Hlavní glycidy:

- Glukóza: je energetický glycid, známý také jako dextróza, který se nachází v medovém cukru, hroznech a jiných plodech.

- Sacharóza: také energetická, vyskytuje se hlavně v cukrové třtině a řepě. Je to běžný cukr široce používaný po celém světě.

- Škrob: glycid, který slouží v rostlinách jako rezerva energie.

- Celulóza: má funkci vytváření buněčných stěn rostlin.