Volitelné

Sperma - spermaSperma přítomná v spermatu (mikroskopický obraz)

Co je spermie

Sperma nebo sperma je organická tekutina produkovaná samci různých živočišných druhů, včetně lidí, která obsahuje spermie a další sekrece.

Tato tekutina nese mezi 60 a 300 miliony spermií (v závislosti na délce předchozí abstinence). K oplodnění vajíčka musí spermie obsahovat více než 20 milionů spermií na ml.

První částí ejakulace je sekrece žláz Cowper a Littré, která není hojná a bohatá na mukoproteiny. Druhá část obsahuje sekreci prostaty (13% až 33% celkového objemu). Třetí částí je sekrece vas deferens, epididymis a semenných zkumavek, ve kterých většina spermatu cestuje. Čtvrtou a poslední částí je sekrece semenných váčků (46% až 80% objemu), bohatá na živiny pro spermie.

Sperma může být neplodná, protože obsahuje nedostatečné spermie pro oplodnění vajíček, nadměrný podíl aberantních forem nebo méně než normální pohyblivost. Anomálie testikulárních funkcí mohou být způsobeny hormonálními změnami, varlatami varlat, planými neštovicemi, chronickým selháním jater nebo ledvin, neurologickými onemocněními nebo neschopností transportovat sperma, ke kterým může dojít v důsledku vrozených nebo získaných překážek.

Sperm chart

Spermie je laboratorní test, který analyzuje složení a fyzický stav lidského spermatu.