Generále

HnojeníHnojení: začátek nového života

Co je hnojení

Hnojení je fúze materiálů jader dvou gamet, která vede ke vzniku zygota, embrya.

Konjugace je druh oplodnění, ke kterému může dojít u bakterií, řas a jiných nižších organismů, které se rozmnožují přenosem nebo výměnou genetického materiálu mezi dvěma buňkami nebo jejich fúzí do jedné.

Spojení gamet

Ve většině vynikajících forem je reprodukce výsledkem spojení dvou odlišných gamet, jednoho muže a jedné ženy.

Ženská gameta, nazývaná vejce nebo vejce, je relativně velká a obsahuje rezervu živin. Mužské gamety, nazývané spermie, mají velmi malou rezervu živin.

Gamety jsou haploidy, to znamená, že mají pouze polovinu počtu chromozomů v diploidní buňce, které na rozdíl od haploidů mají spárované chromozomy. Zygota je výsledkem spojení dvou haploidních buněk (ženská gameta + mužská gameta), které se po spojení stanou diploidními.