Volitelné

KompostKompost (organické hnojivo): výsledek procesu kompostování

Co je kompostování

Kompostování je proces (soubor technik) zaměřený na produkci humusu (organického hnojiva) biochemickým rozkladem organického odpadu (rostlin, zvířat, trusu). V tomto procesu dochází k reprodukci ve velkém množství aerobních bakterií. V procesu kompostování je cílem zabránit rozkladu organického odpadu.

Organické hnojivo

Kompost (organické hnojivo) vyrobený v tomto procesu je široce používán v zemědělství, krajinářství a zahradnictví. Používá se také k zakrytí a regeneraci půd, které ztratily své přirozené živiny.

Význam kompostování

Vzhledem k velkému množství odpadů produkovaných ve velkých městech se kompostování stává nezbytným opatřením, protože kromě vytváření příjmů a pracovních míst snižuje potřebu skládek. Jedná se tedy o opatření přímo související s udržitelným rozvojem planety.

Zatímco recyklace pevného odpadu může být použita pro výrobu surovin, organický odpad se může stát kompostem pro zemědělství. Selektivní sběr odpadu se tak stává stále nezbytnějším a důležitějším.