V detailu

Systémová biologieSystémová biologie: studium složek biologického systému

Co je systémová biologie?

Systémová biologie, také známá jako systémová biologie, je oborem biologie, který studuje interakci mezi složkami biologického systému a jak tyto interakce vytvářejí chování a funkce v systému.

Jedná se o interdisciplinární obor a zahrnuje znalosti a odborníky z následujících oblastí: biologie, chemie, matematika, fyzika, biochemie, automatické řízení, programování, teorie systémů a další.

Dynamicky působící komponenty, které jsou hlavními předměty studia systémové biologie, jsou:

- Geny

- Enzymy

- Metabolity (produkt metabolismu dané molekuly)

Aplikace:

Znalosti a objevy systémové biologie mají zásadní význam v oblasti farmakologie a biotechnologie.

Věděli jste to?

- Jedním z nejdůležitějších vědců v současné době v oblasti systémové biologie je americký biolog Leroy Hood. Jeho výzkum měl zásadní význam pro odhalení genomu.