Generále

BiofyzikaBiofyzika: znalost biologie a fyziky zlepšující životy lidí

Co je to biofyzika

Biofyzika je věda, která integruje biologická studia s vědeckými principy a metodami fyziky.

V této vědě existuje výměna znalostí mezi oběma oblastmi za účelem vytvoření nových oblastí vědeckého výzkumu, jako je biomechanika (využití mechanických znalostí v biologii).

Seznamte se s některými biofyziky, kteří označili historii této vědy a její objevy:

- Luigi Galvani: objeveno bioelektriky.

- Hermann von Helmholtz: byl první, kdo změřil nervové impulsy.

- Georg von Békésy: důležité studie a poznatky o slyšení lidí.

- Bernard Katz: odhalil mechanismus fungování synapsí.

- Francis Crick: Objevil strukturu DNA.

- Max Perutz a John Kendrew: První vědci, kteří vyvinuli techniky krystalové proteinové techniky.