Jiné

Forenzní biologieForenzní biologie: Znalost biologie aplikovaná při řešení kriminality

Co je forenzní biologie

Forenzní biologie je oblast, která využívá znalosti biologie jako zdroje pro vyšetřování a řešení trestných činů. V mnoha případech spáchání trestného činu zanechává biologické stopy (krev, lidská kůže, vlasy, sperma atd.). Se znalostí různých oblastí biologických věd může forenzní biolog pomáhat policii při analýze vzorků a řešení případů. Kromě zločinů proti lidem je forenzní biologie velmi důležitá pro odhalování zločinů proti životnímu prostředí.

Hlavní předměty studované v postgraduálním kurzu forenzní biologie:

- Forenzní entomologie

- Forenzní zoologie

- Forenzní botanika

- Forenzní mikrobiologie

- Molekulární a buněčná biologie

- Aplikovaná imunologie

- Aplikovaná genetika

- Legislativa a struktura odborníků

- Odbornost na životní prostředí

- vědecká metodika

- Techniky sběru a analýzy biologických vzorků

- Forenzní parazitologie

- analýza DNA