Generále

BioetikaBioetika: etické parametry pro pokrok vědy

Co je to bioetika

Bioetika je odvětví biologie, které se objevilo v 70. letech 20. století s pokrokem v genetickém výzkumu. Bioetika má interdisciplinární vztah k biologii, právu, etice, medicíně a dokonce i náboženským otázkám. Je to důležitá oblast znalostí, protože jejím cílem je diskutovat o etických a morálních limitech a parametrech pro pokrok vědeckého výzkumu.

Hlavní témata:

- Výzkum kmenových buněk

- Klonování

- Umělé oplodnění (in vitro)

- potrat

- Eutanazie (rozhodnutí člověka vzít si svůj život v určitých zdravotních situacích. Příklad: terminální choroby)

- Výroba GMO (hlavně potravin)

- Lékařská a vědecká etika

- Transplantace orgánů

- Použití živočišných orgánů u lidí

- Léčba bolesti

- Cryonic (zachování lidského těla po smrti)

- Darování orgánů

- Užívání nedovolených drog při lékařském ošetření

- Lidské genetické inženýrství

- Vztahy mezi lékařem a pacientem

- Umělý život

Původ termínu

Termín bioetika poprvé použil německý filozof, teolog a pedagog Fritz Jahr. V roce 1927 použil termín bioetik v článku, ve kterém hovořil o vztazích mezi lidmi, rostlinami a zvířaty.