Jiné

SlyšeníSlyšení: Jeden z pěti smyslů

Co je slyšet

Slyšení je jedním z pěti smyslů. Vyskytuje se prostřednictvím sluchového systému. Je to ucho obratlovců, které vnímá zvukové vlny a umožňuje tak proces sluchu.

Proces slyšení

Proces vnímání zvuku (sluchu) je způsoben vibracemi hmotného objektu, který působí fyzickou stimulací.

Za normálních podmínek se vibrace přenášejí z objektu, dosahují ucha, zvlněním pohybu ve vzduchových částicích (zvukové vlny).

Věděli jste?

- 10. listopadu každého roku je den slyšení. K tomuto datu probíhá v zemi několik kampaní zaměřených na zdraví sluchu a prevenci a boj proti hluchotě.