Generále

ProtijedProtijed: Fighting Poison

Co je to protijed

Protijed je droga (látka nebo směs), která působí v těle, aby zvrátila účinek jedu chemickou neutralizací.

Příklad

Příkladem antidota je účinek hydrogenuhličitanu sodného na kyselý jed, protože je schopen působit proti působení tohoto typu škodlivé látky.

Protidotová akce

Působení antidota může také nastat v nerozpustném a neškodném médiu, jako v případě olovnatého hydratovaného síranu hořečnatého, který má schopnost absorbovat jed stejně jako aktivní uhlí s alkaloidy.

Další formou účinku výše uvedeného antidota je jeho schopnost potahovat žaludeční sliznici, a tím vytvářet bariéru, která působí proti absorpci jedu, který v případě otravy amoniakem působí podobně jako olivový olej. .

Důležité:

V případě otravy by měl být lékař, nemocnice nebo hasič vždy nahlášen okamžitě.