Jiné

Řezníci ZvířataHyena: Příklad řezníka

Co to jsou (definice a hlavní charakteristiky)

Řeznická zvířata jsou zvířata, která se živí mršinou, tj. Masem ve stavu rozkladu. Tato zvířata se obvykle živí opuštěným tělem zvířat, která byla lovena ostatními (dravci). Živí se také mršinou zvířat, která zemřela v důsledku náhodných nebo přirozených příčin.

Většina řeznických zvířat je masožravá. Existují však také druhy všežravých zvířat, která se živí mršinou.

Význam pro životní prostředí

Řeznická zvířata jsou důležitá pro fungování a rovnováhu ekosystémů, v nichž žijí, protože konzumace mršiny vylučuje nebo snižuje proliferaci chorob způsobených bakteriemi nebo červy v hnijícím masu.

Příklady druhů řeznických zvířat:

- Hyena

- Černý sup

- Sup africký

- Vousurní sup

- Sup supa

- Tasmánský ďábel

- Kojot

- Komodo Dragon

- Virginia Skunk (nachází se hlavně ve Spojených státech a Mexiku).