Volitelné

BiogeografieBiogeografie: distribuce živých věcí na planetě Zemi

Co je to (definice)

Biogeografie je vědecká disciplína zaměřená na studium a analýzu distribuce živých bytostí v geografických prostorech planety Země. Tato vědecká disciplína sdružuje zejména znalosti a výzkumné metody biologie a geografie a vytváří mezi nimi spojení, kdykoli je to možné a nutné.

Co studuje biogeografie:

- Vztahy životního prostředí (reliéf, klima, ekosystémy atd.) Při vývoji a přizpůsobování druhů.

- Rozložení rostlinných a živočišných druhů na celé planetě Zemi.

- Geografické rozšíření biomů a ekosystémů.

- Způsoby kartografického znázornění distribuce živých bytostí.

- Působení člověka na životní prostředí a jeho důsledky z geografického a biologického hlediska.

- Zánik druhů a jeho vztahy s geografickým prostředím.

- Endemismy: taxonomické skupiny, které se vyvíjejí v omezené oblasti planety.

Hlavní oblasti znalostí a vědeckých disciplín souvisejících s biogeografií:

- Fyzická geografie

- Biologie

- Ekologie

- Botanika

- Zoologie

- Klimatologie

- Kartografie

- Fytogeografie

- Biogeologie

- Paleontologie