Informace

Biologie zachováníBiologie ochrany: Zaměření na úbytek biologické rozmanitosti

Úvod (co to je)

Biologie zachování je nová vědecká disciplína, která byla upevněna v 80. letech, kdy se svět probudil k problému ztráty biologické rozmanitosti na planetě.

Co studuješ?

Konzervační biologie má za svůj hlavní cíl studium příčin ztráty biologické rozmanitosti na všech úrovních (individuální, ekosystém, genetika) a jak je možné tuto ztrátu minimalizovat.

Konzervační biologie má vědecké příspěvky z následujících oborů: Ekologie, Biogeografie, Genetika, Politologie, Behaviorální biologie, Sociologie, Antropologie.

Conservation Biology vytváří čtyři extinkční látky:

- Vykořisťování, které vede ke snížení efektivní populace.

- Ztráta a fragmentace stanoviště druhu.

- Zavedení invazních druhů, které konkurují původním nebo upraveným stanovištím.

- Synergické interakce, při nichž vyhynutí jednoho druhu způsobí vyhynutí druhých řetězovým účinkem.

Hlavní biologové, kteří pracují nebo pracovali v Conservation Biology:

- Edward Osborne Wilson - americký biolog a entomolog

- Miguel Delibes de Castro - španělský biolog

- Robert Harding Whittake - americký botanik a biolog