Jiné

Sexuální reprodukceVajíčko pronikající spermatem

Úvod (definice)

Sexuální reprodukce se nazývá proto, že vyžaduje spojení dvou bytostí stejného druhu, jedné ženy a druhého muže.

Znalost sexuální reprodukce (charakteristika a informace)

Na rozdíl od asexuální reprodukce, kdy není nutné tuto fúzi, bude potomek při pohlavní reprodukci získávat genetické vlastnosti matky i otce.

Při pohlavní reprodukci na zvířatech se vytvářejí dva různé gamety, které vytvářejí zygotu (buňku vytvořenou vazbou spermatu na vajíčko). Gamety jsou produkovány buněčným dělením známým jako meiosa.

Pokud jde o jejich vlastnosti, gamety jsou haploidy (mají pouze jeden pár chromozomů), zatímco zygota je v diploidní formě (dva páry chromozomů).

Mužská gameta se nazývá spermie a je schopna rychle se pohybovat pomocí metly, která se obvykle nazývá ocas. Opak se vyskytuje u ženské gamety (vajíčka), která se sama o sobě nepohybuje, stejně jako u mužských gamet; jeho velikost je však mnohem větší.

Existují dva typy oplodnění: vnější oplodnění, když jsou vejce oplodněna mimo tělo; a vnitřní oplodnění, když dochází k oplození vajíček v ženském reprodukčním systému.