Volitelné

MetabolismusMetabolismus: Chemické a fyzikální procesy v těle

Co je metabolismus?

Metabolismus je součet chemických a fyzikálních procesů, které probíhají v živém organismu.

Typy

Metabolismus se dělí na katabolismus (rozklad látky pro energii) a anabolismus (schopnost těla přeměnit jednu látku na druhou pro vývoj a opravy).

Od jednobuněčných organismů (tvořených jednou buňkou) k mnohobuněčným organismům (tvořených několika buňkami) dochází k metabolickým funkcím.

Metabolické funkce v těle

Dobrým příkladem metabolické funkce je proces buněčného dýchání, ke kterému dochází u aerobních organismů, kde mitochondrie štěpí glukózu zavedením kyslíku do uhlíku, čímž se odstraní její energie.