Jiné

Zdravé návykyFyzická aktivita: základní zdravý zvyk

Zdravé návyky a kvalita života

Aby měl jednotlivec dobrou kvalitu života, je hledání zdravých návyků zásadní. Neměly by se provádět sporadicky, ale často (na celý život). Účelem přijetí těchto zdravých návyků je udržení fyzického a psychického zdraví a zvýšení kvality života.

Nejlepší zdravé návyky:

- vyvážené, výživné jídlo podle potřeb každého organismu;

- Pravidelná praxe pohybových aktivit;

- outdoorové aktivity a kontakt s přírodou;

- Nemáte závislost (alkohol, cigarety a jiné drogy);

- usilovat o zapojení do příjemných a konstruktivních sociálních aktivit;

- Kontrola a pokud možno se vyvarujte stresu;

- Hodnotit pozitivní sociální soužití;

- Stimulujte mozek intelektuálními činnostmi (čtení, divadlo atd.);

- Vyhledejte pomoc zdravotnických pracovníků při onemocnění nebo psychických problémech.

Důležité:

- Před zahájením jakékoli fyzické aktivity vyhledejte lékařskou pomoc.