Informace

Proteinové funkceJídlo: zdroj bílkovin pro tělo

Hlavní funkce bílkovin

- Konstrukce nových tkání lidského těla.

- Působí při dopravě látek, jako je kyslík.

- Působí na obranný systém těla, neutralizují viry, bakterie a další cizí prvky a bojují proti nim. Nezapomeňte, že protilátky jsou tvořeny proteiny.

Působí jako katalyzátory chemických reakcí, které se vyskytují v těle člověka. Enzymy plní tuto důležitou funkci.

- Jsou přítomny ve složení různých tekutin produkovaných tělem, jako je mateřské mléko, sperma a hlen.

- Jídlo při požití dodává energii lidskému tělu.

- Strukturální bílkoviny (např. Tubulin) jsou odpovědné za dodávání tkání pevnosti a pružnosti.

- Působí při regulaci hormonů.

- Proteiny, které se nacházejí v plazmatické membráně, fungují jako receptory a vysílají signály, aby buňka mohla plnit své životní funkce.

Věděli jste to?

Protein se účastní prakticky každého biologického procesu v lidském těle. Proto jsou pro živé bytosti nanejvýš důležité.