Generále

PolysacharidyŠkrob: polysacharid přítomný v zelenině

Co jsou (definice)

Také známé jako glykany, polysacharidy jsou uhlohydráty složené z velkého množství molekul monosacharidů (jednoduché cukry). Největší monosacharid přítomný při tvorbě polysacharidů je glukóza.

Hlavní typy polysacharidů

Celulóza

Celulóza se vyskytuje hlavně v zelenině. Působí při tvorbě buněčné stěny rostlin. Když jíme zeleninu (listy, zeleninu, ovoce atd.), Naše tělo nestráví celulózu. Je však velmi důležité pro správné fungování střev a fekální bolusové kompozice.

Škrob

Škrob je polysacharid přítomný v různých druzích rostlin. Je také důležité pro naše tělo, protože působí jako rezerva energie. V kukuřici, pšenici, bramborách, rýži, kasavě a mrkvi najdeme velké množství škrobu.

Chitin

Chitin je polysacharid, který člověk požírá málo. Najdeme je v exoskeletu členovců a na stěnách houbových buněk. Chitin se skládá z velkého množství molekul glukózy a aminových skupin (dusíkaté organické chemické sloučeniny).

Glykogen

Vyskytuje se hlavně u zvířat a hub. Působí jako energetická rezerva v živočišných a rostlinných buňkách. U lidí dochází k ukládání a syntéze glykogenu v játrech a svalech.