Generále

AnorexieNejvíce postiženy jsou teenageři a mladé ženy

Co je to?

Anorexie je porucha příjmu potravy, která se vyznačuje extrémně přísnou stravou, která má za následek přehnané snížení tělesné hmotnosti a v mnoha případech dokonce může vést k úmrtí.

Důležité informace

Teenageři a mladší ženy patří do skupiny nejvíce postižené touto poruchou. To je považováno za důsledek jejich zkresleného obrazu o sobě.

Některé faktory mohou vést k tomu, že se normální člověk stane anorexickým, jako jsou například některá povolání vyžadující štíhlý fyzický typ, vliv médií a v některých případech snaha o „dokonalost“ (v tomto případě pochopte, že přehnanou tenkost vnímat jako synonymum pro dokonalost).

Míra úmrtnosti na tuto nemoc je alarmující, protože je považována za nejvyšší v rámci psychologických poruch.

* DŮLEŽITÉ: Informace na této stránce jsou pouze zdrojem výzkumu a školní práce. Proto by se neměly používat pro lékařskou pomoc. Chcete-li tak učinit, navštivte lékaře a požádejte o radu a správné zacházení.