Generále

Biologické disciplínyBiologické disciplíny: hlavní oblasti znalostí

HLAVNÍ DISCIPLÍNY BIOLOGIE:

Aerobiologie

Anatomie

Antropologie

Arachnologie

Astrobiologie

Bakteriologie

Biofyzika

Sladkovodní biologie

Buněčná biologie

Vývojová biologie

Evoluční vývojová biologie

Strukturální biologie

Biologie člověka

Mořská biologie

Molekulární biologie

Biochemie

Biogeografie

Bioinformatika

Biomechanika

Bionika

Biotechnologie

Botanika

Karcinologie

Cykly

Cytologie

Cladistic

Korologie

Kryptozoologie

Chronobiologie

Ekologie

Embryologie (vývojová biologie)

Endokrinologie

Entomologie

Epidemiologie

Etologie

Evoluce

Fykologie

Phylogeny

Fyziologie

Patologie rostlin

Genetika

Herpetologie

Histologie

Ichtyologie

Imunologie

Limnologie

Lichenologie

Malakologie

Mamalogie

Mykologie

Mikrobiologie

Myrmologie

Morfologie

Nematologie

Neurobiologie

Neurovědy

Onkologie

Ontogeny

Původ života

Ornitologie

Paleontologie

Paleobotany

Parazitologie

Patologie

Paleogenetika

Biologická psychiatrie

Rozmnožování

Symbologie

Synekologie

Biologické systémy

Sociobiologie

Taxonomie

Toxikologie

Virologie

Xenobiologie

Zoologie