Informace

Mořské řasyZelené řasy na vodách jezera

Úvod

V minulosti byly řasy v rostlinné říši klasifikovány jako primitivní sub-království. Většina z nich je v současné době klasifikována v Protist říši nebo v jiné hlavní skupině zvané eukaryoty, která zahrnuje více vyvinutá zvířata a rostliny.

Hlavní vlastnosti řas

Řasy mají chlorofyl a jsou schopné produkovat své vlastní jídlo prostřednictvím fotosyntetického procesu.

V oceánech jsou rozptýleny po celé naší planetě. Nacházejí se také ve sladké vodě a dokonce i mimo vodu. Téměř všechny řasy jsou však mořské.

Řasy, které se daří ve znečištěné vodě, jsou často toxické a množí se velmi rychle. Tento proces způsobuje nadměrný nárůst jejich počtu a následně vážnou nerovnováhu v ekosystému.

Mořské řasy jsou primárním producentem živin, které zásobují celý systém, a mají také velký význam pro jejich schopnost zásobovat veškerý mořský život kyslíkem fotosyntézou.

Věděli jste to?

- Obor biologie, který studuje řasy, se nazývá fikologie nebo algologie.