V detailu

Mořská biologieMořská biologie: studium mořských zvířat

Co je mořská biologie (shrnutí)

Marine Biology je odvětví biologie, které studuje živé bytosti žijící v mořských (slaných) ekosystémech. Tato věda se týká dalších, jako jsou: oceánografie, botanika, zoologie, ekologie a mořská geologie.

Hlavní mořské živé bytosti studované mořskou biologií:

- Ryby

- Mořští savci

- planktón

- Bentos

- Nektony

- Mořské mikroorganismy

- fytoplankton

- Phytobenthos

- Zooplankton

- Mořští bezobratlí

Hlavní mořské ekosystémy studované mořskou biologií:

- Pláže

- Pobřežní zóny

- Pláně mořských řas

- mangrovy (mangrovy)

- Rocky Shore

- Ústí

- Útesy

- kontinentální platformy

- Abyssal (hluboká zóna)