Jiné

Den biologaBiolog: produkující znalosti o životě

Den biologa

Den biologů se slaví v Brazílii 3. září. Datum je odkazem na federální zákon č. 6 684/79 ze dne 3. září 1979, který upravoval povolání biologa v zemi.

Význam profese

Pocta, kterou společnost udělila všem biologům 3. září, je spravedlivá a významná, protože tato profese má velký význam. Biologové studují život na planetě, to znamená, že vytvářejí znalosti o různých druzích rostlin a živočichů a jejich vztazích s prostředím. Proto mají zásadní význam pro rozvoj vědeckých poznatků.

Biologové jsou také nesmírně důležití pro pochopení a ochranu životního prostředí. Působí při vypracovávání strategií zaměřených na udržování ekologické rovnováhy na planetě.

Tato profese nabývá na důležitosti, protože v současné době čelíme závažným environmentálním problémům, jako je vymírání druhů, odlesňování a rostoucí teploty na planetě (globální oteplování).

Spolu s vědci z příbuzných oborů (ekologové, botanici, zoologové, klimatologové atd.) Může biolog hrát rozhodující roli při budování cesty, která bude stále více zvyšovat kvalitu života na naší planetě.

Věděli jste to?

- Zákon 6 684/79 nejen vytvořil profesi biologa, ale také reguloval biomedicínskou profesi a vytvořil státní a federální rady biologie a biomedicíny. Tyto rady odpovídají za dohled nad výkonem těchto profesí.