Volitelné

Biologický kurz - Biologické vědy (bakalářské)Biologie: Kurz životních studií

HLAVNÍ DISCIPLÍNY A TÉMATA STUDOVANÁ V BIOLOGICKÉM KURZU:

- Fyziologie rostlin

- Biofyzika (fyzika aplikovaná na biologii)

- Botanika (studium rostlin)

- Molekulární biologie

- Zoologie obratlovců a bezobratlých

- Evoluce lidí a jiných živočišných a rostlinných druhů

- Embryologie

- Rozmnožování a hnojení lidí a zvířat

- Histologie (studie biologických tkání)

- Cytologie (buněčná studie)

- Anatomie člověka, zvířat a rostlin

- Imunologie

- Mikrobiologie (studium mikroorganismů)

- Jídlo a zdraví

- Geologie

- Matematika aplikovaná na biologii

- Základy biologické systematiky

- Biostatistika

- Paleobiologie

- Filozofie vědy

- Environmentální legislativa

- Biochemie (chemie aplikovaná na biologii)

- Genetika

- Metody vědeckého výzkumu v biologii

- Organická chemie

- Ekosystémy a životní prostředí

- Morfologie rostlin

- Ekologie a životní prostředí

- Fyziologie zvířat

PROVOZNÍ OBLASTI BIOLOGIE:

Biolog, odborník vyškolený v kurzu biologie, může pracovat v několika oblastech, jako jsou: lékařské společnosti, zoologické zahrady, veřejné a soukromé výzkumné instituce, organizace na ochranu životního prostředí, vzdělávání (základní a střední školy, pokud se účastní kurzů). povinné předměty v oblasti vzdělávání).