Generále

Reprodukce rybRybí vejce: chov ryb

Reprodukce ryb - shrnutí klíčových funkcí

Většina druhů ryb má ovulární reprodukci (ženy nechrání vajíčka) a vnější hnojení. U ryb je přítomnost samců a samic, což je velmi běžný pohlavní dimorfismus (nevyváženost v počtu samic a samců stejného druhu).

Samice obvykle ukládají vejce v klidné vodě nebo dokonce staví hnízda.

Reprodukce obvykle začíná, když samec uloží sperma do vody, což umožňuje oplodnění vajíček.

Po vylíhnutí se objevují hřeby trochu podobné dospělým rybám. Po této fázi ryby obvykle nevěnují pozornost mladým. Některé druhy ryb se mohou na těchto prstech dokonce živit (stejného nebo jiného druhu).

Biologická zvědavost:

- Rybí vejce se vypouštějí ve velkém množství, ale úmrtnost je velmi vysoká. Tato vejce mají mírné množství nutriční rezervy.

Hřebíky z tilapie (sladkovodní ryby).