V detailu

MušleChobotnice: chapadla s přísavkami

Co to je - biologická definice

Měkkýši jsou bezobratlí zvířata, která mají dlouhá, viskózní těla. Některé druhy měkkýšů, jako jsou ústřice a měkkýši, mají ochranný obal.

Měkkýši lze rozdělit na:

Gastropody

Jsou to měkkýši, kteří mají stahovací chapadla a krunýřovitý krunýř. Dalším rysem je plochý povrch podpěry.

Příklady: hlemýžď ​​a některé druhy slimáků.

Pelecipody

Jsou to vodní měkkýši s nediferencovanou přítomností hlavy. Mají dvojitou skořápku.

Příklady: škeble, ústřice a mušle

Hlavonožce

Tyto měkkýše nemají shell. Oči jsou vyvinuty a jejich chapadla mají přísavky.

Příklady: chobotnice a chobotnice.

Biologická zvědavost:

"Nejstarší zvíře na světě, které bylo naživu, bylo škeble." Byl z druhu Ming a zemřel v roce 2006 s úžasným životem 507 let.

Chobotnice: příklad měkkýšů hlavonožců.