Jiné

MastozoologieMastozoologie: studium savců

Co to je - biologická definice

Mastozoologie, známá také jako mamalogie, je vědou zoologie, která studuje savčí zvířata.

Důležitost

Mastozoologie je velmi důležitá, protože znalosti o savcích umožňují pochopení různých nemocí. Mnoho z těchto nemocí může také ovlivňovat lidi a vědění, jak se vyvíjejí u savčích druhů, je rozhodující pro vývoj léků a léčby.

Znalosti získané mastozoologií jsou také důležité, aby se zabránilo vyhynutí zvířat tohoto druhu.

Vztah k jiným vědám

Mastozoologie využívá znalosti z jiných vědeckých oborů k řádnému studiu savců. Hlavní vědy, které pomáhají mastozoologii, jsou: Genetika, Parazitologie, Paleontologie, Ekologie a Evoluce.

Hlavní témata studovaná mastozoologií jsou:

- anatomie savců;

- chování savců;

- Vztah savců k životnímu prostředí;

- vědecká klasifikace;

- Vztah savců k životnímu prostředí a se zvířaty jiných druhů.

Biologické kuriozity:

- Existuje asi 4400 druhů savců.

- Profesionál, který studuje savce, je známý jako mastozoolog.