Informace

EtologieEtologie: věda, která studuje chování zvířat

Co to je - biologická definice

Etologie je věda zoologie, která studuje chování živočišných druhů.

Hlavní témata studovaná etologií jsou:

- vývoj chování zvířat;

- Vztah mezi zvířaty stejného druhu žijícími ve skupinách (rodinách) nebo izolovaným;

- Chování zvířat se změnami v přírodě (globální oteplování, sucha, záplavy regionů atd.)

- Vztah mezi různými živočišnými druhy v přírodě;

- vztah a chování zvířat s lidmi v různých situacích;

- Využití výsledků pokusů na zvířatech k posílení výzkumu lidského chování.

Slavní etologové historie:

- Nikolaas Tinbergen

- Konrad Lorenz

- Karl Ritter von Frisch (odborník na studium chování hmyzu)

- Clinton Richard Dawkins