Volitelné

Nepohlavní reprodukceKorály: Nepohlavní reprodukce

Úvod - co to je

Na rozdíl od sexuální reprodukce, v asexuální reprodukci není potřeba, aby jiný jedinec generoval potomstvo, to znamená, že v tomto typu reprodukce je jediná bytost schopna generovat další geneticky identické. K tomu dochází prostřednictvím procesu buněčného dělení zvaného mitóza.

Existuje mnoho bezobratlých, včetně hvězdic a mořských sasanek, které se množí bez potřeby partnera, spíše prostřednictvím asexuální reprodukce.

Zde jsou některé důležité rysy asexuální reprodukce:

Gemulace nebo gemiparita

Gemulace je reprodukční proces, ve kterém dochází k tvorbě pupenů nebo pupenů u rodiče, který se po oddělení od rodiče vyvíjí na nové jedince.

K tomuto procesu dochází u jednobuněčných bytostí, jako jsou kvasinky, a u mnohobuněčných bytostí, jako je houba nebo hydra. Může se také vyskytovat ve vyšších rostlinách.

Tento proces je vnitřní a nastává, když jsou životní podmínky nepříznivé.

Fragmentace

V tomto typu procesu je tělo rodiče rozděleno do několika kusů, z nichž každá je schopna se samostatně rozmnožovat, dokud nezíská podobnou formu svého rodiče.

Regenerace

V regeneraci, jak název napovídá, bude-li jeden nebo více kusů rodiče rozebrán, bude schopen růst a vyvinout se v úplnou bytost. Ostnokožci provádějí tento druh reprodukce.