Volitelné

AntozoaSasanka: Antozoanský příklad

Co to je - biologická definice

Antozoa jsou bezobratlí zvířata, která žijí v moři. Tato zvířata jsou součástí kmene Cnidaria. Jsou to zvířata přisedlého života, to znamená, že žijí v pasti (nepohybují se) v mořském substrátu. V současné době je známo asi šest tisíc druhů antozo.

Slovo je řeckého původu a anthos = květina a zoa = zvířata. Anthozoa tedy znamená „květinová zvířata“.

Antozoa jsou rozděleny do tří poddruhů: Alcyonaria, Hexacorallia a Ceriantharia.

Hlavní vlastnosti:

- Většina druhů (zejména korálů) žije v koloniích.

- Jsou to masožravá zvířata a získávají jídlo z mořské fauny.

- Nemají žádnou vývojovou fázi medúzy.

- Mají protijedský polyp.

- Jsou to korálové formátory. Používají uhličitan vápenatý, který se nachází v mořských vodách, jako základ pro tvorbu korálů.

Příklady antozo:

- Sasanka

- Rocky Corals

- Měkké korály (bez kostry)

- Gorgonians

- Indo-tichomořské modré korály

- Mořská pera

- Oktokorály

Vědecká klasifikace:

Kingdom: Animalia

Phylum: Cnidaria

Třída: Anthozoa

Gorgonia (Ventaline gorgonia): příklad antozoanského zvířete