Jiné

Genetická rozmanitostGenetická rozmanitost: souvisí s biodiverzitou

Co je - definice

Genetická rozmanitost je stupeň genové rozmanitosti v rámci jednoho druhu (zvíře nebo rostlina). Odpovídá celkovému počtu genetických charakteristik v genetickém složení druhů nebo poddruhů.

Pamatujte, že genetická rozmanitost není stejná jako genetická variabilita. Ten odkazuje na genetickou variabilitu v rámci stejného genetického dědictví, ale existují rozdíly v genetických vlastnostech druhu.

Genetická rozmanitost je jedním z hlavních aspektů biologické rozmanitosti naší planety, jako jsou populace a ekosystémy.

Hlavní vlastnosti a význam genetické rozmanitosti:

- Genetická rozmanitost a biologická rozmanitost jsou vzájemně závislé.

- Genetická rozmanitost v rámci druhu má zásadní význam a je nezbytná pro zachování druhové rozmanitosti v přírodě.

- Genetická rozmanitost je zásadní pro to, aby se populace živých organismů přizpůsobily životnímu prostředí. Čím větší je genetická rozmanitost, tím lépe je druh schopen odolávat změnám prostředí.

- Genetická rozmanitost je způsobena zejména: přirozeným výběrem, jevem genetické rekombinace a genetickými mutacemi.

- Člověk je svým působením degradace přírody jedním z hlavních zodpovědných za snižování genetické rozmanitosti několika druhů. Mnohé už byly zhasnuty, zatímco jiné jsou v procesu vyhynutí. Odlesňování, znečištění řek a půdy a lov dravých ptáků jsou hlavními lidskými činnostmi, které negativně ovlivňují genetickou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů v různých částech světa.