Generále

Downův syndromDownův syndrom: změna na chromozomu 21

Co je - definice

Downův syndrom sestává ze skupiny genetických změn, ve kterých je přítomen další chromozom v chromozomu 21. V genetice je tento jev známý jako trisomie.

Informace a hlavní rysy Downova syndromu

Pacienti s tímto syndromem mají potíže s učením a velmi variabilní tělesné postižení. Doktorem, který popsal toto genetické onemocnění, byl Brit John Langdon Haydon Down.

Tento nedostatek je jedním z nejběžnějších v genetice. Jedním z faktorů, které tento syndrom nejvíce ovlivňují, je věk matky. Šance na dítě s Downovým syndromem jsou mnohem vyšší, když je jejich matka starší 40 let.

Děti s tímto postižením mají nevýhody na různých úrovních ve srovnání s dětmi bez syndromu.

Jedním z nich je jejich IQ, který málokdy přes 60. Další velmi běžnou vlastností je mikrocefálie (snížení hmotnosti a velikosti mozku).

Dalšími faktory, které ztěžují učení těchto dětí, jsou motorická postižení, zvýšená náchylnost k opakujícím se infekčním onemocněním, srdeční problémy, zrakové a sluchové problémy.

Aspekty, jako je intervence učení, sledování společných problémů s jedinci s tímto syndromem, stabilní rodinné prostředí a mnoho dalších, přispívají nejen k pohody, ale také k rozvoji dítěte s Downovým syndromem.

Vždy je důležité si uvědomit, že získáním veškeré nezbytné podpory, jako je individuální angažovanost rodičů, učitelů a terapeutů, jsou tyto děti schopny poskytovat velmi dobré a v některých případech i překvapivé výsledky.