Volitelné

KlonováníDolly Sheep: Příklad procesu klonování zvířat

Co je klonování - biologická definice

V genetice je klonování definováno jako proces vytváření identických kopií živých věcí prostřednictvím specifického fragmentu DNA.

Klonovací informace a příklady

V biologii je klon mnohobuněčným organismem geneticky identickým s jiným. Univitelinová dvojčata (vytvořená ze stejného zygoty) jsou přírodní klony, které jsou geneticky stejné, protože sdílejí stejnou DNA.

Průzkumy: Případ Dolly Sheep

Věda provedla hodně výzkumu pomocí umělého klonování. V této metodě se místo pohlavních buněk (vajíčka a spermie) používají somatické buňky (odpovědné za tvorbu orgánů, kůže a kostí).

Příkladem tohoto typu experimentu byl klonovací proces ovcí Dolly, který byl vytvořen ze somatických buněk odebraných od dospělého zvířete. Tento klon však měl určité nevýhody, které vedly ke smrti ovcí.

Výroba identických kopií

Obecně řečeno, klonování můžeme definovat jako přirozené (jako je tomu u identických dvojčat) nebo umělé (pokud se používají somatické buňky), ve kterých jsou geneticky identické kopie jiné bytosti produkovány pomocí asexuální reprodukce.

Tímto procesem se získají geneticky identické jedince z rodičovské buňky. Jedná se o poměrně běžný způsob rozmnožování rostlinných druhů, bakterií a prvoků.