V detailu

VirologieVirologie: Věda, která studuje viry

Co to je - biologická definice

Virologie je věda, odvětví mikrobiologie, která studuje viry a jejich vlastnosti.

Hlavní témata a vlastnosti virů studovaných virologií jsou:

- kapacita a formy replikace virů (jak se množí v organismu);

- struktury virů a jejich klasifikace;

- nemoci způsobené viry;

- Formy imunizace proti virům (virová imunologie)

- virové terapie a vakcíny;

- systémy kontroly virové infekce;

- Epidemie a pandemie způsobené viry;

- Diagnostické metody a systémy pro přítomnost virů v organismech;

- Antivirová chemoterapie.