Jiné

KvasinkyKvasinky Candida albicans (mikroskopický obraz)

Co to je - biologická definice

Kvasinky jsou houby tvořené pouze jednou buňkou (jednobuněčné). Nejsou viditelné pouhým okem, takže je lze prohlížet pouze mikroskopem.

Formát

Většina kvasinek je oválného tvaru.

Rozmnožování kvasinek

K rozmnožování kvasinek dochází asexuálně (bez zásahu gamete) procesem známým jako nadějný. Tímto způsobem může jedno kvasnice generovat jiné bez nutnosti dalšího kvasinky.

Nemoci života, potravin a kvasinek

Kvasinky žijí na místech s organickou hmotou nebo jako paraziti v jiných živých věcech. Mohou dokonce parazitovat lidi a způsobit onemocnění. Kvasinky Candida Albicans jsou nejznámějšími parazitickými kvasinkami u lidí, protože způsobují onemocnění zvané kandidóza, které postihuje hlavně ženské pohlavní orgány.

Využití kvasinek při výrobě potravin a nápojů

Některé druhy kvasinek se používají v nápojovém a potravinářském průmyslu. Například víno a pivo používají kvasinky v určitých fázích výroby. Používají se také při fermentaci těsta.