Generále

BakteriologieBakteriologie: Věda, která studuje bakterie

Co to je - biologická definice

Bakteriologie je věda, obor biologie, který studuje bakterie a jejich vlastnosti.

Hlavní témata a vlastnosti bakterií studovaných bakteriologií jsou:

- Taxonomie (klasifikace bakterií)

- Systematická (popisuje biologickou rozmanitost a vztahy mezi organismy)

- Morfologie (studium tvarů bakterií nebo jejich částí)

- Biochemie (studuje chemické procesy, které se vyskytují u bakterií)

- Studium bakterií pro výrobu léčiv.

- Škodlivé vlastnosti mnoha druhů bakterií.

- genetika bakterií (geny různých druhů bakterií)

Vědci

Odborníci (vědci), kteří studují bakterie, se nazývají bakteriologové. Jsou to absolventi biologie, kteří se specializují na bakterie, zejména prostřednictvím postgraduálních kurzů.

Historie bakteriologie - shrnutí

To bylo v devatenáctém století, že bakterie začaly být studovány s větším důrazem. Robert Koch a Louis Pasteur byli dva přední bakteriologové této éry, kteří provedli různé studie o škodlivém působení bakterií a způsobech, jak s nimi bojovat.

Biologická zvědavost:

- Bakteriologie pochází z řeckého jazyka, kde „bakterie“ znamená tyčinku a „loga“ znamená studium.