Volitelné

EubakterieEubakterie: Mnoho způsobuje nemoc

Co to je - biologická definice

Eubakterie jsou součástí jedné ze skupin Monera Kingdom (druhou skupinou je Archaea). Tyto bakterie jsou prokaryotické organismy a představují největší počet druhů v království Monera. Skupina Eubacteria zahrnuje všechny bakterie (kromě archaebakterií) a sinice.

Shrnutí hlavních charakteristik bakterií:

- Tvary se liší podle druhu a mohou být spirálové, kulové nebo válcové.

- Většina druhů získává potravu absorpčním procesem.

- K rozmnožování eubakterií dochází biparticí (asexuální forma).

- Mnoho z nich je patogenních (způsobuje onemocnění u lidí a zvířat).

- Některé druhy produkují endospory, což jsou struktury rezistence. Tyto endospory zůstávají v prostředí, dokud nenakazí člověka.

Cyanobacteria

- Proveďte fotosyntézu.

- Mají chlorofyl.

- Mají strukturu podobnou bakteriím (jeden z hlavních důvodů, proč jsou součástí skupiny Eubacteria)

- Reprodukce sinic je také asexuální a bipartitní.

Příklady patogenních eubakterií:

- Vibrio cholerae - bakterie způsobující choleru.

- Clostridium botulinum - bakterie, která způsobuje botulismus.

- Bordetella pertussis - bakterie způsobující pertussis.

- Mycobacterium leprae - bakterie způsobující malomocenství.

- Treponema pallidum - bakterie způsobující syfilis.