Volitelné

Obory biologieVětve biologie: Oblasti, které dělí studium této vědy

HLAVNÍ KNIHY BIOLOGIE:

- zoologie (studie na obratlovcích a bezobratlých)

- Botanika (studium rostlin)

- Mykologie (plísňová studie)

- Bakteriologie (studium bakterií)

- virologie (studium virů)

- buněčná biologie (cytologie) - buněčné studium

- Genetika (studium genů a dědičnosti)

- Molekulární biologie (studium biologie na molekulární úrovni)

- Evoluční biologie - studium vývoje druhů

- fyziologie (studium fyzikálních, biochemických a mechanických funkcí zvířat a rostlin)

- Ekologie (studium ekosystémů)

- Systémová biologie (studium interakcí mezi biologickými systémy)

- biologie zachování (studium biologické rozmanitosti a zachování druhů)

- Bioetika (transdisciplinární studium biologie, medicíny, etiky a práva)

- vývojová biologie (zaměření na studium embryonálního vývoje)

- etologie (studium chování zvířat)

- Biologie životního prostředí (oblast zaměřená na studium životního prostředí)

- Imunologie (studie imunitního systému)

- Biotechnologie (studium technologie založené na biologii)

- Taxonomie (studie, která nařizuje a klasifikuje živé bytosti)

- Histologie (studie biologických tkání)

- mořská biologie (studie živých bytostí, které obývají slanou vodu.

- Mikrobiologie (studium mikroorganismů)