Jiné

Sporozoatoxoplasma gondii: sporozoan způsobující toxoplazmózu

Co to je - biologická definice

Sporozoans jsou endoparazity, které mají složitý životní cyklus, to znamená, že procházejí různými fázemi během intracelulárního vývoje. Mají toto jméno, protože uvnitř mají speciální spory. Tyto mikroorganismy jsou členy Protist Kingdom.

Hlavní vlastnosti sporozoanů:

- Rozmnožování nastává vícenásobným asexuálním dělením.

- V těle nemají struktury zaměřené na pohyb. K tomu dochází zasouváním nebo ohýbáním těla.

- K výživě dochází absorpcí nebo pinocytózou (aktivním transportem přes plazmatickou membránu).

- Ve sporozoanských životních cyklech se sporozoity objevují uvnitř spór.

- Nemají stahovací vakuoly.

Příklady sporozoanů:

- Plasmodium

- Plasmodium malariae

- Plasmodium falciparum

- Toxoplasma gondii

- Hemoproteus

- Leucocytozoon

- Haplosporidium

- Eimeria maxima

Hlavní choroby způsobené sporozoany u lidí:

- Malárie způsobená sporozoanem plazodium.

- Toxoplazmóza způsobená sporozoanem toxoplasma gondii.

Biologické kuriozity:

- Je katalogizováno asi pět tisíc druhů sporozoanů.

- Protože se jedná o mikroorganismy, nelze sporozoany vizualizovat pouhým okem, ale pouze pomocí mikroskopu.