Generále

CiliatesParamecium: příklad ciliate

Co to je - biologická definice

Ciliates jsou prvoky, které se pohybují pohybem řas. U některých druhů řasinek se řasy také používají k příjmu potravy. Tyto živé věci patří do kmene Ciliophora. Mohou žít ve vodě nebo jako paraziti na vnitřním těle zvířat.

Hlavní rysy ciliatů

- Mohou přijít v různých formátech, v závislosti na druhu.

- Řasy mohou pokrývat celé tělo mikroorganismu nebo jen jeho část.

- Mají dva typy jader: mikronukleus nebo makronukleus. Mikronukleus působí v reprodukčním procesu (asexuální a sexuální). Makronukleus již kromě účasti na procesu asexuální reprodukce působí také na metabolismus buněk.

- Jedná se o mikroorganismy, které lze prohlížet pouze mikroskopem. Většina ciliatů měří 50 až 900 mikrometrů.

- Jíst jídlo procesem fagocytózy.

- V cytoplazmě mají specializované organely (zažívací vakuoly, mikronukleus, makronukleus).

- Krmivo ciliate obsahuje hlavně: řasy, bakterie a kvasinky.

Rozmnožování

Může to být asexuální nebo sexuální.

K assexuální reprodukci dochází prostřednictvím příčného binárního dělení.

Sexuální reprodukce se nazývá konjugace, protože dochází ke spojení dvou ciliatů. V tomto procesu, bez tvorby gamet, mají původní bytosti (děti) stejné vlastnosti jako původní ciliaté.

Příklady ciliate

- Paramecium

- Leprotintinnus

- Kráter Codonella

- Amplectella

- Stentore

- Blepharisma

- Urostylo

- Uroleptus

- Oxytricha

- Euplotes

- Prorodone

- Coleps

- Dileptus

- Chilodonella

- Metacineta

- Lembadion

Biologická zvědavost:

Mnoho ciliatů může vstoupit do lidského těla, žít jako paraziti a vytvářet nemoci. Dobrým způsobem, jak se tomuto problému vyhnout, je konzumovat pouze filtrovanou nebo převařenou vodu, protože mnoho druhů těchto prvoků žije v kontaminované vodě.