Informace

ZoologZoolog: vědec, který studuje zvířata

Profesionální - co děláte

Zoolog je profesionál, který se věnuje vědeckému studiu zvířat. Kromě toho, že má tato zvířata velmi ráda zvířata, musí mít vlastnosti a dovednosti spojené s vědeckým výzkumem zvířat.

Protože zoologie je velmi široká oblast, protože existuje mnoho druhů zvířat, existují speciality o práci zoologa.

Zoolog může pracovat na univerzitách, zoologických zahradách a soukromých chovatelských společnostech.

Hlavní speciality

- Entomolog: studuje hmyz

- Ichthyolog: studuje ryby

- Ornitolog: vytváří a studuje druhy ptáků

- Herpetolog: specialista na studium plazů a obojživelníků

- Malakolog: studuje měkkýše

- Ketolog: zkoumá chování a život mořských savců

- Helmintolog: studuje červy

- Ficologist: zoologist, který studuje řasy

- Cinologist: studium psů