Informace

Ekologie větvíEkologie: Tři hlavní obory studia

Úvod

Studium ekologie lze rozdělit do několika oborů (oblastí). Tři hlavní obory této vědy jsou: Autoekologie, Synekologie a Demoekologie. Rozdělení ekologie do těchto tří hlavních oborů studia provedl botanik Carl Schroter na začátku dvacátého století.

EKONOMICKÁ KNIHA A JEJÍ HLAVNÍ VLASTNOSTI

Vlastní ekologie

Studuje druh z jejich vztahu k životnímu prostředí. To znamená, jak každý druh (zvíře nebo rostlina) reaguje samostatně na určité faktory prostředí (klima, vegetace, reliéf atd.). Je to klasické vědecké odvětví a v současné době ho následuje několik vědců.

Synekologie

Také známý jako komunitní ekologie, je zaměřen na studium společenství živých bytostí. Synekologie se zaměřuje na distribuci populací, jejich ekologické vztahy, demografii, vysídlení a množství. Synekologie také zkoumá struktury potravinového řetězce, ekologické sekvence a vzájemné vztahy mezi predátory a kořistí.

Demoekologie

Také známý jako populační dynamika nebo populační ekologie, studuje každou populaci samostatně.